Danh sách tuyến đường

Danh sách tuyến đường cho bạn tiện theo dõi

STT Tên
1 Phnom Penh - Sài Gòn ( AirBus Limousine )
2 Sài Gòn - Phnom Penh ( AirBus Limousine )
3 Sài Gòn - Phnom Penh ( VIP Limousine )
4 Kohrong Island - Sihanoukville
5 Sihanouk Ville - Koh Chang
6 Phnom Penh - Siem Reap (VIP Van)
7 Siem Reap - Sihanoukville ( Hotel Bus)
8 Siem Reap - Phnom Penh (Hotel Bus)
9 Siem Reap - Phnom Penh ( VIP 31 Seat )
10 Sihanoukville - Phnom Penh (Hotel Bus)
11 Phnom Penh - Bangkok (Hotel Bus)
12 Bangkok - Phnom Penh (Hotel Bus)
13 Sài Gòn - Sihanoukville ( VIP 16 Seat)
14 Sài Gòn - Siem Reap ( Ghế VIP + Giường )
15 Open Bus Sài Gòn - Siem Reap
16 Sihanouk ville - Sài Gòn ( VIP bus )
17 Phnom Penh - Siem Reap ( VIP 31 Seat )
18 Sihanouk Ville - Siem Reap ( Transit )
19 Siem Reap - Bangkok (16seats )
20 Kampot - Siem Reap ( Sleeping Bus )
21 Bavet - Sài Gòn
22 Phnom Penh - Battambang VIP- Limousine
23 Phnom Penh - Sài Gòn
24 Sài Gòn - Battambang ( Ghế VIP + Giường )
25 Siem Reap - Sihanouk Ville ( Transit )
26 Sihanoukville - Phnom Penh ( AirBus )
27 Siem Reap - Kampot ( Sleeping Bus )
28 Sài Gòn - Mộc Bài - Sài Gòn
29 Sài Gòn - Phnom Penh
30 Phnom Penh - Kampot ( VIP Bus )
31 Sài Gòn - Sihanoukville ( Ghế VIP + Giường )
32 Phnom Penh - Sihanoukville ( AirBus )
33 Phnom Penh - Siem Reap ( AirBus Limousine )
34 Sài Gòn - Phnom Penh (Thái Dương Limousine)
35 Sài Gòn - Cửa Khẩu Bavet
36 Kampot - Phnom Penh ( VIP Bus )
37 Phnom Penh - Sihanoukville (Hotel Bus)
38 Sihanoukville - Kohrong Island
39 Phnom Penh - Siem Reap Sleeper Bus
40 Sihanoukville - Phnom Penh ( Minivan)
41 Sài Gòn - Battambang ( VIP Limousine )
42 Sihanoukville - Siem Reap ( Hotel Bus)
43 Kohrong Samloem - Sihanoukville
44 Sài Gòn - Phnom Penh- Bangkok (Transit)
45 Sihanoukville - Phnom Penh (VIP Van)
46 Siem Reap - Phnom Penh (VIP Van)
47 Phnom Penh - Siem Reap Hotel Bus
48 Phnom Penh - Bangkok (16seats )
49 Sihanoukville - Kohrong Samloem
50 Sài Gòn - Siem Reap ( VIP 16 Seat )
51 Bangkok - Phnom Penh (16Seats)
52 Siem Reap - Sài Gòn ( Giường + Ghế VIP)
53 Sihanoukville - Sài Gòn ( Giường + Ghế VIP)
54 Siem Reap - Bangkok
55 Phnom Penh - Sài Gòn ( VIP Limousine )
56 Siem Reap - Sài Gòn (Transit )
57 Siem Reap - Phnom Penh ( AirBus Limousine )
58 Phnom Penh - Sihanoukville (VIP Van)
59 Sài Gòn - Sihanoukville - Sài Gòn

Tổng đài hỗ trợ

19009227